MENÜ

horgasszunk.freewb.hu
"A horgászbarát oldal."

Amur

Jellemzők: Hosszú, orsós test, széles homlok, vízinövénytépéshez alkalmas kemény, porcos száj, mélyen, a száj vonalában ülő szemek (első pillantásra csak ez különbözteti meg a domolykótól), igen erőteljes farok, nagyméretű pikkelyek. Kemény, fehér húsa közepesen szálkás. Színe a hátán zöldes barna, oldalán bronzszínű, hasán világossárga; az úszók szürkés árnyalatúak.

Élőhelye: Folyó és állóvíz

Elterjedése: Eredendően folyólakó, de állóvizekben is otthon érzi magát. Folyóvízen leginkább nyílt mederben, állóvizekben a vízi növényzet alatt-mellett, a vízoszlop teljes magasságában.

Életmódja: Békés

Ívás ideje:

Tilalmi időszak:

Mérete: 40 cm - 150 cm

Súlya: 0- 40 kg

Tápláléka: növényevő

Horgászata:

 • Bojlizás
 • Feeder-botos horgászat
 • Hagyományos fenekezés
 • Hagyományos úszózás

Országos rekordfogás: 40,5 kg (1993)

Bodorka

Jellemzők: A keszegfélékhez viszonyítva erősebben orsós alak, karcsú test. Középállású száj. Húsa közepesen szálkás. Piros szem, narancs vagy világos piros úszók, zöldes hát, ezüstös oldal.

Élőhelye: Folyó és állóvíz

Elterjedése: Általában fenéközelben, ritkábban vízközt. Állóvízen iszapmentes /homokos, kavicsos/ aljzat fölött; a vörös szárnyútól eltérően nem vízi növényzet között, inkább mellette vagy távolabb tőle; folyón a mélyebb, közepes és lassú szakaszokon, öblökben, torkolatokban.

Életmódja: Békés

Ívás ideje:

Tilalmi időszak:

Mérete: 0 cm- 40 cm

Súlya: 0- 2 kg

Tápláléka: apróállat evő

Horgászata:

 • Feeder-botos horgászat
 • Hagyományos fenekezés
  • Hagyományos úszózás
  • Match-botos horgászat
  • Rakós-botos horgászat

Országos rekordfogás: 1,9 kg (2000)

 

 

Compó

Jellemzők: Pontyhoz hasonló fej, a szájsarkakban apró bajusszállal. Enyhén lapított, nagyon nyálkás, szép vonalú test; alig bemetszett farok úszó, szokatlanul nagyméretű alsó úszók. Húsa kitűnő minőségű, alig szálkás. Színei gyönyörűek: feketés zöld hát, bronzszínű vagy zöld oldal, piros szemek. A hozzáforduló pikkelyest megszabadítja halpiócáktól és más élősködőktől.

Élőhelye: Folyó és állóvíz

Elterjedése: Sekélyebb, iszapos fenekű csendes vízben, kizárólag vízinövények / hínár, tökleveles/ között; általában fenékközelben, csendes meleg időben néha a felszín alatt.

Életmódja: Békés

Ívás ideje: május vége

Tilalmi időszak: n/a

Mérete: 0 cm - 70 cm

Súlya: 0- 4 kg

Tápláléka: apróállat és növények /pl. hínárhajtások/.

Horgászata:

 • Feeder-botos horgászat
 • Hagyományos fenekezés
  • Hagyományos úszózás
  • Match-botos horgászat
  • Rakós-botos horgászat

Országos rekordfogás: 3,74 kg (1992)

 

Ezüstkárász


Jellemzők: Pontyra emlékeztető lapos, magas, de a „magyar” kárásznál nyújtottabb test, enyhén felfelé nyíló bajusztalan száj, a pontyénál is nagyobb méretű pikkelyek. Közepesen szálkás, kissé édeskés ízű hús. Barnászöld hát, ezüstös – nagyobbaknál sárgás – oldal, szürkés színű úszók.

Élőhelye: Folyó és állóvíz

Elterjedése: Folyókon a gátak alatt és limányos szakaszokon, állóvízen az iszapos, nem túl mély részeken, fenéken, fenékközelben, ritkábban vízközt.

Életmódja: Békés

Ívás ideje:

Tilalmi időszak:

Mérete: 0 cm- 50 cm

Súlya: 0- 4 kg

Tápláléka: apróállat

Horgászata:

 • Feeder-botos horgászat
 • Hagyományos fenekezés
  • Hagyományos úszózás
  • Match-botos horgászat
  • Rakós-botos horgászat

Országos rekordfogás: 3,55 kg (1992)

Fehér busa

Jellemzők: A testközépvonal és a szájnyílás vonala alatt elhelyezkedő szemek, balinra emlékeztető lapított test, hatalmas, izmos farok, apró pikkelyek. A pettyes busa hasvonala – szemben a fehérével – éles és nem lekerekített, a szeme pedig kék színű. A két faj ívás alkalmával keveredik. A fehér busa ezüstszínű, a pettyes busa hátrésze mozaikosan sárga- zöld-szürke.

Élőhelye: Folyó és állóvíz

Elterjedése: Planktonban feldúsuló vízszakaszokon, áramlat esetén a plankton sodródási sávjában, néha a fenéken, néha a felszín közelében.

Életmódja: Békés

Ívás ideje: nyári időszak

Tilalmi időszak:

Mérete: 0 cm- 150 cm

Súlya: 0- 70 kg

Tápláléka: Lebegő algák, illetve állati plankton szervezetek.

Horgászata:

 • Feeder-botos horgászat
 • Hagyományos fenekezés
  • Hagyományos úszózás
  • Rakós-botos horgászat

Országos rekordfogás: 69,1 (2001)

 

Dévérkeszeg


Jellemzők: Lapos, magas test, harmonikaszerűen előrenyújtható száj, jellegzetes törés a fej és a hát között; hosszú anális úszó, apró pikkelyek. Húsa nagyon szálkás. Háta szürkésfekete, oldalszíne a fiataloknál ezüstös, fél kilogrammos súly felett sárgás, egy kiló fölött barnába hajló; úszói szürkék.

Élőhelye: Folyó és állóvíz

Elterjedése: Folyókon műtárgyak mögött, álló vagy lassú folyású, mélyebb vízszakaszokon. Általában fenéken, néha vízközt.

Életmódja: Békés

Ívás ideje: április-július

Tilalmi időszak: n/a

Mérete: 0 cm- 80 cm

Súlya: 0- 6 kg

Tápláléka: apróállat és növényi eredetű

Horgászata:

 • Feeder-botos horgászat
 • Hagyományos fenekezés
  • Hagyományos úszózás
  • Match-botos horgászat
  • Rakós-botos horgászat

Országos rekordfogás: 5,7 kg (1998)

Jászkeszeg

Jellemzők: Enyhén ívelt hát, lapított, de vaskos test, puha száj. Közepes méretű pikkelyek, arányaiban a vörös szárnyú keszegéhez hasonló pikkelyezettség. Erősen szálkás, a keszegfélék között jó minőségűnek számító hús. Színe a kisebbeknél ezüstös, kiló fölötti példányoknál aranysárga. Az alsó úszók élénkvörös színűek

Élőhelye: Folyó és állóvíz

Elterjedése: A sodrás szélén, közepesen húzó, enyhén örvénylő-burványló vízben. Legtöbbször fenéken, néha a felszínen.

Életmódja: Békés

Ívás ideje: április-május

Tilalmi időszak: n/a

Mérete: 0 cm- 70 cm

Súlya: 0- 4 kg

Tápláléka: Lebegő Mindenevő: apróállat, planktonikus élőlények, növényzet, repülő rovarok, halivadék.

Horgászata:

 • Feeder-botos horgászat
 • Hagyományos fenekezés
  • Hagyományos úszózás
  • Match-botos horgászat
  • Rakós-botos horgászat

Országos rekordfogás: 3,86 kg (1995)

 

Karika keszeg


Jellemzők A dévérnél általában magasabb testű, vaskosabb. Szeme és pikkelyei nagyobbak, szájáról hiányzik az ormányszerű függelék, farok alatti úszója a dévérénél rövidebb. Húsa száraz, a dévérkeszegnél kevésbé szálkás. A két faj gyakran összeívik. Háta szürkésbarna, oldala mindig ezüstös. Páros úszóinak töve – szemben a dévérkeszeggel – vöröses színű.

Élőhelye: Folyó és állóvíz

Elterjedése: Folyóvízen lassú,- de a dévérnél valamivel gyorsabb – folyásban. Általában keményebb aljzat fölött és fenékközelben.

Életmódja: Békés

Ívás ideje: május-június

Tilalmi időszak: n/a

Mérete: 0 cm- 80 cm

Súlya: 0- 6 kg

Tápláléka: Apróállat, növényi eredetű

Horgászata:

 • Feeder-botos horgászat
 • Hagyományos fenekezés
  • Hagyományos úszózás
  • Match-botos horgászat
  • Rakós-botos horgászat

Országos rekordfogás:

 

Kecsege

Jellemzők Többi halunktól eltérően nem csontos, hanem porcos vázrendszerű; koponyája  bőrcsontokkal fedett, a testén öt csontvértsor húzódik végig, bőre pikkelytelen, érdes. Orra csőrszerűen nyújtott, szája ez alatt, teste has vonalában, négy érzékelő bajussza mögött helyezkedik el. Farok úszója részaránytalan, mellúszói különlegesen nagyméretűek. Húsa szálkátlan és páratlan minőségű. Sötétbarna hát, szürke oldal, vajsárga has. Farok úszója vörösesbarna, a többi úszó szürke.

Élőhelye: Folyóvíz

Elterjedése Mély, áramló- burványló vízrészek, különösen a törőpartok mentén; a magyar Al-Dunán a ruganyok felső oldalán a ráfolyó víz kettéválási pontjánál. Fenéken.

Életmódja: Békés

Ívás ideje: március-május

Tilalmi időszak: március 1.-május 31. Méretkorlátozása 45 cm

Mérete: 0 cm- 120 cm

Súlya: 0- 8 kg

Tápláléka: Kérészlárva, aljzatban élő egyéb lárvák, kisebb rákok.

Horgászata:

 • Feeder-botos horgászat
 • Hagyományos fenekezés

Országos rekordfogás: 7,85 kg (2002)

 

Márna


Jellemzők : Felülről lapított hosszúkás fej, ormányszerűen kinyújtható izmos száj sarkaiban és a felsőajkon 2-2 bajusszállal, hosszú, orsós keresztmetszetű test; erősen benőtt közepes nagyságú pikkelyek. Ikrája mérgező! Zöldesbarna hát, a fiatalabbaknál ezüstös, 1,5 kg fölött már sárgásbarna oldal; sárgásfehér has . Szürke-vörhenyes hát-és farokúszó, tövüknél rózsaszín, végükön pirosas árnyalatú alsó úszók.

Élőhelye: Folyóvíz

Elterjedése: Gyorsabb, mélyvizű, kemény aljzatú szakaszokon, közvetlenül a fenéken. Télen csendesebb, igen mély részeken.

Életmódja: Békés

Ívás ideje: május-június

Tilalmi időszak: május 2. – június 15. Méretkorlátozása 40 cm

Mérete: 0 cm- 100 cm

Súlya: 0- 8 kg

Tápláléka: Mindenevő: kérészlárvák, kagylók, férgek, halikra, növényi magvak. A nagyobbak apróhalat is ragadoznak.

Horgászata:

 • Feeder-botos horgászat
 • Hagyományos fenekezés
  • Hagyományos úszózás
  • Match-botos horgászat
  • Rakós-botos horgászat

Országos rekordfogás: 8,1 kg (1993)

 

Paduc


Jellemzők : Áramvonalas, nyújtott, orsós test, alsó állású, egyenes, hasíték jellegű száj /vésett ajkú/, a szájon túlnyúló porcos orr, közepes nagyságú pikkelyek. Húsa jóízű, de szálkás, hasürege fekete hártyával borított. Hátán feketés zöld, oldalán ezüstös, hasán piszkosfehér; alsó úszói piros színűek.

Élőhelye: Folyóvíz

Elterjedése: Sodrós, köves vagy kavicsos aljú, nem túl mély – akár fél méter mély – szakaszokon, mindig a fenéken. Télen mélyebben, a vermelő helyeken.

Életmódja: Békés

Ívás ideje: április

Tilalmi időszak: n/a

Mérete: 0 cm- 60 cm

Súlya: 0- 3 kg

Tápláléka: Növényi- és állati eredetű

Horgászata:

 • Feeder-botos horgászat
 • Hagyományos fenekezés
  • Hagyományos úszózás
  • Match-botos horgászat
  • Rakós-botos horgászat

Országos rekordfogás: 2,93 kg (1996)

Ponty

Jellemzők : Harmonikaszerűen kinyújtható száj, rövidebb bajuszpár a felsőajkon, egy hosszabb  a szájszegletben; csontos bognártüskével kezdődő, farok nyélig húzódó hátúszó, nagyméretű pikkelyek. Közepesen szálkás hús. Ősi, vad fajtaváltozata a hosszú, hengeres testű, nagy életerejű nyurgaponty és az enyhén lapított, közepesen magas hátú, aranysárga pikkelyű tőponty. Leggyakoribb tenyésztett változatai: magas hátú, erősen lapított, a tőpontynál rövidebb testű pikkelyes nemes ponty, valamint a csak hátvonalán és farok nyelén pikkelyezett tükörponty. Színe az élőhely függvényében változó: oldala az  arany barnától a zöldes feketéig lehetséges színű, hasa  sárgásfehér, farok- és  alsó úszói vörösesek.

Élőhelye: Folyó és állóvíz

Elterjedése: Könnyen felmelegedő, sekélyebb, iszapos fenekű, nádas-hínaras vízszakaszok, folyón a csendes folyású, langós szakaszok; többnyire fenéken, fenékközelben található.

Életmódja: Békés

Ívás ideje: május-június

Tilalmi időszak: május 02. - június 15. Méretkorlátozás: 30 cm

Mérete: 0 cm- 150 cm

Súlya: 0- 33 kg

Tápláléka: Apróállatevő /lárvák, csigák, kagylók, férgek/

Horgászata:

 • Bojlizás
 • Feeder-botos horgászat
 • Hagyományos fenekezés
  • Hagyományos úszózás
  • Match-botos horgászat
  • Rakós-botos horgászat

Országos rekordfogás: 32,33 kg (1997)

 

Szavazás

Mely halakra szeretsz horgászni?
Márna
Keszeg (összes fajtája)
Kárász
Amur
Ponty
Bodorka
Asztali nézet